Odbjegli pritvorenik se nalazilo u ekstradicionom pritvoru po odluci Suda BiH.

– Poručujemo da će, ukoliko se utvrde propusti u vođenju i organizaciji rada u Kazneno-popravnom zavodu Trebinje, posljedice snositi svi odgovorni, u skladu sa zakonima koji uređuju oblast izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija – rekli su u ministarstvu pravde.

Ministar pravde izdao još jednu, naredbu i to rukovodiocima u kazneno-popravnim ustanovama.

Shodno tome, rukovodiocima u svim kazneno-popravnim ustanovama u Republici Srpskoj, naloženo je da opšte i posebne mjere za održavanje reda i bezbjednosti podignu na najviši nivo – rečeno je u Ministarstvu.

Opšte i posebne mjere za održavanje reda i bezbjednosti podrazmjevaju opštu bezbjednost u kazneno-popravnim ustanovama, radilištima i prostorima u kojima zatvorenici, pritvorenici i maloljetnici borave i rade, održavanje unutrašnjeg reda i discipline, te bezbjednost prilikom sprovođenja svih radnji, mjera i postupanja iz nadležnosti  kazneno-popravnih ustanova u Republici Srpskoj.