Prema rečima radnika sa kojima je razgovarala novinarka agencije Beta, od oko 200 zaposlenih u prošloj godini, sada je ostalo njih oko 20, kojima je ponuđeno da ostanu da rade po ugovoru o delu.

Privredni sud u Kragujevcu otvorio je stečajni postupak nad preduzećem Grafostil d.o.o. iz Kragujevca 11. januara zbog trajne nesposobnosti plaćanja i prezaduženosti, budući da su svi računi firme bili u neprekidnoj blokadi za više od 111,7 miliona dinara.

Stečaj je otvoren na predlog preduzeća iz Beograda Grafikum d.o.o. koje je od Grafostila potraživalo više od 62 miliona dinara.

Bivši radnici Grafostila su naveli da su problemi u firmi počeli u julu prošle godine blokadom računa firme, kada su neki radnici sami napustili preduzeće i tražili zaposlenje u drugim kompanijama.

Prema javno dostupnim podacima, 60 odsto vlasništva Grafostila ima AGEZ-Grupa a 40 procenata Saša Nenadović, koji je i suvlasnik u kompaniji Solaris Energy i direktor firme Pionir Energy, koja je 50 odsto u vlasništvu AGEZ-a.

Prvo poverilačko ročište u stečajnom postupku nad Grafostilom biće održano u Privrednom sudu u Kragujevcu u utorak, 20. februara, kada će biti održana i Skupština poverilaca. Ročište za ispitivanje potraživanja biće održano 20. juna.